Rozchodzenie dźwięku w powietrzu

Temperatura powietrza (°C)
Względna wilgotność (%)
Częstotliwość (Hz)

Spadek (dB/odległość)

dB/100m