Serwis

Naszym klientom oferujemy serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.

Dane kontaktowe do serwisu:

Linearic
al. Jana III Sobieskiego 1
51-301 Wrocław
tel: +48 71 787 39 00
e-mail: serwis@akustyk.pl

Nie każda usterka wymaga interwencji serwisu, dlatego przed wysłaniem urządzenia prosimy o kontakt telefoniczny:
tel: +48 71 787 39 00 lub mailowy: serwis@akustyk.pl

 

Zgłaszanie awarii

Serwis przyjmuje tylko przesyłki zarejestrowane i oznaczone numerem RMA. Brak oznaczenia przesyłki numerem RMA może spowodować odmowę przyjęcia przez serwis lub opóźnić obsługę zgłoszenia.

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie drogą e-mail na adres serwis@akustyk.pl

Jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego urządzenia i musi zawierać następujące informacje:

 • nazwa urządzenia,
 • numer seryjny,
 • data zakupu,
 • opis awarii. Jeśli jest możliwość, prosimy o nakręcenie krótkiego filmu obrazującego usterkę.

Należy również podać dane zgłaszającego:

 • nazwa firmy / użytkownik,
 • siedziba firmy / adres zamieszkania,
 • osoba kontaktowa,
 • telefon,
 • adres e-mail,
 • dowód zakupu (w przypadku, gdy urządzenie jest na gwarancji).

 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Linearic Paweł Borkowicz z siedzibą we Wrocławiu, al. Jana III Sobieskiego 1, 51-301 Wrocław
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zgłoszenia i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
 4. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym pracownikom.
 5. Przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
 7. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest firma Linearic Paweł Borkowicz z siedzibą we Wrocławiu, al Jana III Sobieskiego 1, 51-301 Wrocław.