Narzędzia online

Udostępnione kalkulatory umożliwią szybkie obliczenie lub oszacowanie wybranych parametrów. Chętnie wykonamy dla Państwa symulacje akustyczne potwierdzające słuszność wyboru typu i lokalizacji głośników lub kompletny projekt dla konkretnego obiektu.