Dodawanie SPL

SPL (ang. sound pressure level) – poziom ciśnienia akustycznego. Parametr ten wyraża się za pomocą decybeli (dB) i informuje o tym, jak głośno potrafi zagrać dane urządzenie.

SPL 1 (dB SPL)

SPL 2 (dB SPL)

SPL 3 (dB SPL)

SPL 4 (dB SPL)

Poziom:

dB SPL