Czas - odległość

Czas
Prędkość propagacji dźwięku (m/s)

Odległość

m
Odległość
Prędkość propagacji dźwięku (m/s)

Czas

 s