Wielostrefowy system nagłośnieniowy w budynku urzędu lub sądu

Indeks katalogowy: Got000066

  • Czas dostawy: 48h

Opis

System składa się z cyfrowej matrycy miksującej, kilku różnych źródeł sygnałów fonicznych, pulpitów mikrofonowych, wzmacniaczy, urządzeń głośnikowych, mikrofonów bezprzewodowych oraz paneli ściennych.

Matryca MAG808 odpowiada za dystrybucję sygnałów fonicznych w obrębie 8 niezależnych stref. Pozwala na miksowanie wejść oraz wysyłanie ich na dowolne wyjścia. Dodatkowo posiada możliwość załączenia zasilania Phantom, filtrów parametrycznych czy wprowadzanie korekcji sygnałów. Wykorzystane pulpity mikrofonowe MAG808R pozwalają na rozgłaszanie sygnałów mowy do wybranej strefy lub wszystkich stref jednocześnie. Jako źródła dźwięków muzycznych wykorzystano odtwarzacze CD/FM/SD/MP3 MAG2107C i streamer sieciowy B100S. W salach, w celu nagłośnienia mówców wykorzystano mikrofony SM-300 bezpośrednio podłączone do paneli ściennych MAG808C oraz sygnały dźwiękowe pochodzące z komputerów, wykorzystywanych np. podczas prezentacji multimedialnych.

System podzielono na kilka niezależnie działających stref: strefę korytarzy, gdzie zaproponowano wzmacniacz DA4125 oraz głośniki ścienne DSP5040 lub sufitowe DSP5211 w zależności od potrzeb, system koncertowy składający się z zestawów głośnikowych średnio-wysoko tonowych i niskotonowych KS 12 wraz ze wzmacniaczem wyposażonym w procesor DSP TD500.4DSP, oraz sale konferencyjne obejmujące wzmacniacz PAX-60 wraz z głośnikami sufitowymi DSP5012.

Domyślnie wszystkie strefy działają niezależnie, istnieje jednak możliwość dowolnego ich łączenia w zależności od potrzeb. Maksymalna liczba to osiem stref.

Niezależnie sterowane nagłośnienie estradowe może być wykorzystane na potrzeby małych uroczystości. Sterowanie układem może odbywać się z poziomu ekranu dotykowego jednostki, bądź też zdalnie z poziomu komputera lub też aplikacji mobilnej. Ponadto do każdej ze stref podłączony został lokalny panel ścienny dający możliwość regulacji poziomu głośności lub wybór źródła sygnału. Panel MAG808S pozwala na bezpośrednie podłączenie sygnału mikrofonowego oraz liniowego.

 

Zobacz także

Akcesoria