Interkom w pracowni, sali szkoleniowej

Indeks katalogowy: Got000003

  • Czas dostawy: 48h

Opis

System komunikacji może być wykorzystany na przykład pomiędzy nauczycielem - operatorem a uczniem podczas zajęć.

Zbudowany jest w oparciu o dwa dedykowane wzmacniacze interkomowe RDL ST-IC1.

► głos ucznia, odbierany przez pojemnościowy mikrofon zamontowany pod sufitem (BM-112 lub BM-113), jest transmitowany przez głośnik w pomieszczeniu operatora

► operator może nadać komunikat do ucznia wciskając przycisk (na schemacie pokazano przycisk nożny, ale łatwiejszym rozwiązaniem jest przycisk na pulpicie mikrofonu TSG-550)

Sygnał w głośnikach jest wyciszany przez wzmacniacze odpowiednio do stanu przycisku by uniknąć sprzężeń akustycznych. Oba wzmacniacze mogą być zasilane z jednego zasilacza 24V DC (linia zasilająca nie jest pokazana na schemacie).

Zobacz także

Akcesoria