System maskowania dźwiękiem

Szacowany wzrost wydajności pracownika (%) Badania pokazują, że wydajność pracowników wzrasta od 10% do 25% po zastosowaniu systemu maskowania dźwiękiem.
Średnie roczne wynagrodzenie pracownika (zł)
Pośrednie roczne koszty utrzymania stanowiska pracy (zł) Zazwyczaj stanowią 20% rocznej wypłaty pracownika.
Liczba pracowników
Powierzchnia wymagająca zamaskowania dźwiękiem (m2) Według standardów powierzchnia przypadająca na jednego pracownika wynosi od 7 do 11 m2.
Koszt systemu maskowania dźwiękiem na m2
Typowo System Maskujący Dźwiękiem do biura o powierzchni około 500 m² kosztuje 130 zł/m², a dla biura o powierzchni 4650 m² kosztuje 90 zł/m². Im większy obszar, tym System jest tańszy w przeliczeniu na m².

Całkowity zysk

Miesięczny zwrot z inwestycji

Koszt systemu

Ilość miesięcy potrzebna do spłaty systemu

Zwrot z inwestycji po roku

Zwrot z inwestycji po pięciu latach