Pokrycie głośnika sufitowego

Kąt pokrycia głośnika musi być większy od 0° i mniejszy od 180°

Kąt pokrycia (°)

Wysokość pomieszczenia (m)

Poziom, na którym znajdują się uszy słuchacza (siedząc lub stojąc)

Szerokość kubatury

m

Obszar pokrycia

2