Harmonys 907761

IP Button box - rozszerzenie o kolejne 4 przyciski

Indeks katalogowy: BOD000012

  • Czas dostawy: 14 dni

Opis

Sieciowy system rozgłoszeniowy Harmonys - IP Button box


  • ręczne sterowanie emisją melodii lub nagranego wcześniej komunikatu
  • pole przycisków steruje również komunikatami nagranych wcześniej alarmów SEP
  • funkcja STOP: ręczne zatrzymanie wszystkich melodii odtwarzanych w jednej lub kilku strefach
  • 2 tryby pracy skrzynki przycisków, "Niezależy" lub "Sigma" (programowalne za pomocą oprogramowania Sigma)
  • identyfikacja i konfiguracja produktu poprzez wbudowany serwer internetowy


SEP - Safety Emergency Procedures (procedury bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych)

Załączniki