Częstotliwość - długość fali

Czestotliwość (Hz)
Prędkość propagacji dźwięku (m/s)

Odległość

m
Odległość
Prędkość propagacji dźwięku (m/s)

Fala

 Hz