Legalne wykorzystanie dostępnych pasm radiowych wymaga znajomości prawa - przedstawiamy źródła informacji.