Nowelizacja ustawy o samorządach zobowiązuje urzędy do transmisji
i rejestracji sesji rad i sejmików oraz rejestrowania i upubliczniania głosowań.

W zależności od wielkości gremium oraz budżetu, możemy zaproponować rozwiązania o różnym stopniu zaawansowania.

Patrząc od strony technicznej dane wejściowe to:

  • dźwięk
  • obraz
  • wyniki głosowań
  • metadane
  • pozostałe

Dźwięk

Obraz

Wyniki głosowań

Metadane

Pozostałe


rejestracja dźwiękuzaawansowany system