Częstotliwości radiowe dla mikrofonów bezprzewodowych

W związku ze zmianami w prawie telekomunikacyjnym, wynikającymi głównie z europejskiego porozumienia o przydziale tzw. „pasma 700” na potrzeby łączności 5G wiele starszych systemów mikrofonów bezprzewodowych oraz monitorów scenicznych In-Ear może działać niestabilnie.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego po dniu 1 lipca 2022 r. nie dopuszcza się używania urządzeń pracujących w paśmie 694 – 789 MHz.

Należy pamiętać, że dalsze użytkowanie systemów bezprzewodowych pracujących w paśmie 694 – 789 MHz jest obecnie zagrożone karą grzywny do 1000 PLN, a w przypadku uporczywości karą więzienia do lat 2.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą systemów bezprzewodowych, które pracują w legalnych pasmach i zapewnią stabilność działania przez wiele lat.